29/06/2022 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Trung mạn hứng
湘中漫興

Tác giả: Vương Nguyên Huân - 王元勛

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 09:00

 

Nguyên tác

春風獨上木蘭舟,
漂泊初從楚澤游。
屈宋有魂招不得,
白雲無盡水空流。
渺渺春波鼓枻遲,
蒼蒼曉色起愁思。
深林杜宇啼初急,
花落黃陵帝子祠。

Phiên âm

Xuân phong độc thướng mộc lan chu,
Phiêu bạc sơ tòng Sở trạch du.
Khuất Tống[1] hữu hồn chiêu bất đắc,
Bạch vân vô tận thuỷ không lưu.
Diểu diểu xuân ba cổ duệ trì,
Thương thương hiểu sắc khởi sầu tư.
Thâm lâm đỗ vũ đề sơ cấp,
Hoa lạc Hoàng Lăng[2] đế tử[3] từ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giữa xuân cô độc lên thuyền,
Trước theo đầm Sở ven biên phiêu bồng.
Gọi hồn Khuất Tống không xong,
Đầy trời mây trắng nước sông eo sèo.
Sóng xuân lớp lớp tay chèo,
Sương mai mờ mịt lại gieo cơn sầu.
Trong rừng đỗ vũ gọi nhau,
Hoàng Lăng hoa rụng phủ màu miếu hoang.
Đất Tương Trung thuộc Hồ Nam. Xưa Hồ Nam có Tam Tương gồm 3 quận Tương Tây (tức quận Kiềm Trung), Tương Trung (quận Động Đình) và Tương Nam (quận Thương Ngô).

[1] Khuất Nguyên 屈原 (339 tr.CN - 278 tr.CN) và Tống Ngọc 宋玉 (290 tr.CN - 223 tr.CN), hai nhân vật nước Sở.
[2] Ở xã Tam Đường, huyện Tương Âm, có Hoàng Lĩnh sơn, trên núi có miếu Hoàng Lăng, trước miếu có hai ngôi mộ, gọi là Nhị phi mộ thờ hai bà phi của vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh.
[3] Chỉ Nga Hoàng 娥皇 và Nữ Anh 女英, hai người con gái vua Nghiêu 堯, gả cho vua Thuấn 舜. Thuấn đi tuần phương nam, chết ở Thương Ngô, Nga Hoàng và Nữ Anh đi tìm, chết chìm tại sông Tương, được lập miếu thờ tại đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nguyên Huân » Tương Trung mạn hứng