30/01/2023 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Huỳnh Dương
宿滎陽

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2007 15:44

 

Nguyên tác

生長在滎陽,
少小辭鄉曲。
迢迢四十載,
復向滎陽宿。
去時十一二,
今年五十六。
追思兒戲時,
宛然猶在目。
舊居失處所,
故里無宗族。
豈唯變市朝,
兼亦遷陵谷。
獨有溱洧水,
無情依舊綠。

Phiên âm

Sinh trưởng tại Huỳnh Dương[1],
Thiếu tiểu từ hương khúc,
Thiều thiều tứ thập tải,
Phục đáo Huỳnh Dương túc.
Khứ thời thập nhất, nhị,
Kim niên ngũ thập lục,
Truy tư nhi hí thì,
Uyển nhiên do tại mục.
Cựu cư thất xứ sở,
Cố lí vô thân tộc.
Khởi duy biến triều thị,
Kiêm diệc thiên lăng cốc.
Độc hữu Trăn, Vĩ[2] thuỷ,
Vô tình y cựu lục.

Dịch nghĩa

Sinh trưởng ở Huỳnh Dương
Từ tấm bé đã phải bỏ làng
Đằng đẵng bốn mươi năm trời
Bây giờ lại về ngủ đỗ ở Huỳnh Dương
Lúc đi tuổi mới mười một, mười hai
Năm nay đã năm mươi sáu
Nhớ lại thuở bé chơi đùa
(Mọi cái) còn y nguyên trước mắt
Nhà xưa chẳng biết ở nơi nào
Làng cũ không còn ai thân thích
(Thì ra) không những thay triều đổi chợ
(Mà cả) gò hang cũng biến chuyển
Chỉ riêng dòng sông Trăn sông Vị
Vẫn cứ dửng dưng một màu xanh biếc như xưa

Bản dịch của Hoàng Tạo

Sinh trưởng ở Huỳnh Dương,
Tấm bé đã xa làng.
Bốn mươi năm đằng đẵng,
Nay về ngủ quê hương.
Đi mười một, mười hai,
Nay năm sáu tuyết sương,
Nhớ trò chơi thuở nhỏ,
Trước mắt còn rõ ràng.
Nhưng đâu, nơi nhà cũ?
Còn ai là họ hàng?
Phải đâu chỉ đô thị,
Gò, hốc cũng tang thương.
Vô tình dòng Trăn, Vĩ,
Vẫn màu xanh mênh mang!
[1] Một huyện thuộc tỉnh Hà Nam.
[2] Tên hai con sông thuộc tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Túc Huỳnh Dương