09/08/2022 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 1

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 03:42

 

Phiên âm

Ðông Sơn cảnh chiếm nhất hồ thiên,
Bảo áp phi lai pháp giới yên,
Nham thạch điểm đầu hoàn vũ hạ,
Thiên hoa mãn thụ lộng phong tiền,
Ðế Bà[1] hương hoả phương lân cận,
Trịch Chúa xa luân cựu tích truyền,
Phổ độ hàng từ siêu khổ ải,
Thuần âu than hạ túc ngư thuyền.

Dịch nghĩa

Cảnh Đông Sơn nhìn giống một hồ tự nhiên
Mùi hương quý bay về, cảnh đạo yên bình
Những giọt nước treo trên chóp đá thành mưa rơi xuống
Hoa đẹp đầy cây gió tung phía trước
Dân chúng lân cận lo nhang khói cho Đế Bà
Truyền câu chuyện cũ về vết xe của chúa Trịnh.
Cầu Bà hộ trì cho thuyền từ qua được cửa khổ
Chim chóc được no nê (Bụng chim âu sà dưới bãi), thuyền cá được đầy khoang.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ðông Sơn cảnh chiếm một hồ riêng,
Uyên báu bay về, khói pháp chen,
Ðá núi điểm đầu, mưa phất xuống,
Ngàn hoa nở rộ, gió tung lên,
Ðế Bà hương hỏa thơm bên xóm,
Trịnh Chúa xe qua vết cũ còn,
Cứu độ bè từ qua bể khổ,
Chim âu ngủ đứng bến ngư thôn.
[1] Tên cô gái địa phương bị Chúa Trịnh Giang hiếp, có mang, dân làng bắt tội ném xuống biển, hiển thánh, sau được dựng chùa thời gọi là Ðế Bà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Đăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 1