06/12/2021 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nón này chính ở làng Chuông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2020 14:48

 

Nón này chính ở làng Chuông[1],
Làng Già lợp nón, Khương Thường bán mua.
Hà Nội thì kết quai tua,
Có hai con bướm đậu vừa chung quanh.
Tứ bề nghiêng nón chạy quanh,
Ở giữa con bướm là hình ông trăng.
Nón này em sắm đáng trăm,
Ai trông cái nón ba tầm cũng ưa.
Nón này che nắng che mưa,
Nón này để đội cho vừa đôi ta.
Nón này khâu những móc già,
Em đi thử nón đã ba năm chày.
Muốn em chung mẹ chung thày,
Thì anh đưa cái nón này em xin.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Tên nôm của xã Yên Quyết, có 2 thôn Thượng Yên Quyết (làng Giấy), Hạ Yên Quyết (làng Cót), Hà Nội, có nghề làm giấy bản, giấy quạt, nhuộm giấy màu, vàng thoi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nón này chính ở làng Chuông