07/06/2023 08:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ lý ngư
壼鯉魚

Tác giả: Đặng Huy Trứ - 鄧輝著

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2008 08:19

 

Nguyên tác

嘉魚何處來,
天地一小壼。
雖無萍藻樂,
志已在江湖。

Phiên âm

Gia ngư hà xứ lai,
Thiên địa nhất tiểu hồ.
Tuy vô bình tảo lạc,
Chí dĩ tại giang hồ.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cá đẹp đâu về đây
Trời đất bình nhỏ thu
Thú rong bèo chẳng có
Chí đã gởi giang hồ
1840
Nguồn: Thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Trứ » Hồ lý ngư