05/03/2021 23:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề hồi văn, thứ Quất Đình tiên sinh thuận nghịch độc toàn văn
無題迴文次橘亭先生順逆讀全文

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 19:36

 

Nguyên tác


鸞鳴鏡處畫新眉,
夢遶卿辰唱和詩。
寒院綺窗花笑語,
煖幃香枕蝶狂癡。
團團舞燕朝風弄,
點點飛螢夜霧垂。
欄上月明分席坐,
殘更恨不我留遲。


遲留我不恨更殘,
坐席分明月上欄。
垂霧夜螢飛點點,
弄風朝燕舞團團。
癡狂蝶枕香幃煖,
語笑花窗綺院寒。
詩和唱辰卿遶夢,
眉新畫處鏡鳴鸞。

Phiên âm

Thuận
Loan minh kính xứ hoạ tân mi,
Mộng nhiễu khanh thì xướng hoạ thi.
Hàn viện[1] ỷ song hoa tiếu[2] ngữ,
Noãn vi hương chẩm điệp cuồng si.
Ðoàn đoàn vũ yến triêu phong lộng,
Ðiểm điểm phi huỳnh dạ vụ thuỳ.
Lan thượng nguyệt minh phân tịch toạ,
Tàn canh hận bất ngã lưu trì.

Nghịch
Trì lưu ngã bất hận canh tàn,
Toạ tịch phân minh nguyệt thướng lan.
Thuỳ vụ dạ huỳnh phi điểm điểm,
Lộng phong triêu yến vũ đoàn đoàn.
Si cuồng điệp chẩm hương vi noãn,
Ngữ tiếu hoa song ỷ viện hàn.
Thi hoạ xướng thì khanh nhiễu mộng,
Mi tân hoạ xứ kính minh loan.

Dịch nghĩa

Xuôi
Tiếng chim loan hót trong phòng nơi vẻ lông mày mới
Xướng hoạ ngâm thơ lúc mộng đến nàng
Tiếng nàng cười bên rèm lụa cửa trong sân vắng
Bướm say bay bên gối thơm trong phòng ấm
Từng đoàn én lượn bay trong gió sớm
Ðom đóm bay lập loè trong đêm sương xuống
Cùng ngồi với nhau xem trăng sáng trên đầu lan can
Hối tiếc vì tàn canh không níu kéo lại được

Ngược
Ta không tiếc vì canh đã tàn vẫn nấn ná ở lại
Trăng treo vằng vặc trên bóng lan can
Ðom đóm trong đêm sương bay chập chờn
Én trong sáng sớm bay từng đoàn đùa với gió
Bướm say bay trong phòng ấm gối thơm
Tiếng cười bên rèm luạ trong sân vắng
Xướng hoạ làm thơ lúc nàng mơ ngủ
Phòng the nơi vẻ lông mày nghe vẳng lại tiếng chim loan hót

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Xuôi
Nũng nịu bên gương thú điểm trang
Ngâm thơ phổ nhạc mộng người thương
Tiếng cười sân vắng lay rèm lụa
Bướm lượn buồng loan say gối hương
Từng nhóm nhạn đàn đùa gió sớm
Lập loè đom đóm dạo đêm sương
Bên thềm trăng tỏ ta cùng bạn
Hối tiếc canh tàn nấn ná sang

Ngược
Chẳng tiếc tàn canh nấn ná sang
Trăng treo vằng vặc bóng lan can
Ðẫm sương đôm đốm bay loè loẹt
Ðón gió nhạn chơi liệng họp đàn
Gối mộng phòng êm say bóng bướm
Rèm hoa sân vắng vọng lời nàng
Ðàn ca thơ hoạ người ru mộng
Son phấn phòng the vẳng tiếng loan
Bài thơ theo lối thuận nghịch độc, có thể đọc xuôi và ngược.

[1] Sân vắng.
[2] Chỉ "nàng", người con gái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Vô đề hồi văn, thứ Quất Đình tiên sinh thuận nghịch độc toàn văn