20/01/2022 15:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm

Tác giả: Véronique Tadjo

Nước: Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà)
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2008 08:04

 

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Đêm
chẳng bao giờ tối đen
bằng những cơn ác mộng
Hãy đánh thức mình khỏi những cơn sợ lớn
Và những nỗi khiếp hãi ngày xưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Véronique Tadjo » Đêm