23/10/2020 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng lâu
登樓

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 17:45

 

Nguyên tác

茲樓日登眺,
流歲暗蹉跎。
坐厭淮南寺,
秋山紅樹多。

Phiên âm

Tư lâu nhật đăng diểu,
Lưu tuế ám tha đà.
Toạ yếm Hoài Nam tự,
Thu sơn hồng thụ đa.

Dịch nghĩa

Ngày nào cũng lên lầu này ngắm nhìn về xa xa,
Đã bao năm tháng trôi qua.
Nhìn mãi chùa Hoài Nam cũng đã nhàm chán,
Núi về mùa thu cây lá úa đỏ rất nhiều.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày lại ngày lên lầu ngắm cảnh
Lần lữa nhìn năm tháng dần trôi
Chùa Hoài Nam ngắm chán rồi
Núi thu cây đỏ lá rơi hơi nhiều
Tác giả làm bài này năm 781 lúc đang làm thứ sử Trừ Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Đăng lâu