26/05/2022 22:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bút

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:17

 

Nguyên tác

毛穎先生年少志,
古今著述大勛勞。
將軍一獵中山後,
文燄光芒萬丈高。

Phiên âm

Mao Dĩnh[1] tiên sinh niên thiếu chí,
Cổ kim trước thuật đại huân lao.
Tướng quân nhất liệp Trung Sơn[2] hậu,
Văn diễm quang mang vạn trượng mao.

Dịch nghĩa

Mao Dĩnh có chí khí từ khi còn tuổi trẻ,
Có công lao to lớn trước thuật bao nhiêu kinh sách xưa nay.
Sau lần tướng quân đi săn sau núi Trung Sơn,
Tia sáng ánh lửa văn đã vút cao muôn trượng.

Bản dịch của Trần Văn Quý

Tuổi trẻ Mao sinh chí đã hào,
Sách hay kim cổ, lớn công lao.
Mỗi lần săn thỏ Trung Sơn ấy,
Rực sáng tia văn muôn trượng cao.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Chỉ cái bút lông. Lại có nghĩa Mao là Mao Toại, dĩnh là mũi nhọn. Mao Toại là môn khách Bình Nguyên Quân nước Triệu. Khi nước Triệu bị xâm lược, Toại theo Bình Nguyên đi sứ sang Sở, xin Sở liên quân với Triệu chống xâm lược. Toại hùng biện, uy hiếp vua Sở phải đồng ý điều quân. Bình Nguyên Quân khen: “Toại chỉ dùng ba tấc lưỡi mà có sức mạnh hơn hàng vạn quân”. Người ta nói: “Khi Mao Toại trổ tài, như cái dùi nhọn trong đẫy, bấy giờ mới lòi mũi ra”.
[2] Núi giáp giới An Huy và Giang Tô (Trung Quốc), là vùng sản xuất bút lông thỏ rất tốt. Câu này ý nói cái bút lông được sáng tạo và phát triển từ núi Trung Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Bút