18/05/2021 15:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy để cho dòng đầu là bầu trời
Пусть будет небом верхняя строка

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi cacbacrabot vào 07/10/2007 04:32

 

Nguyên tác

Пусть будет небом верхняя строка,
А во второй клубятся облака,
На нижнюю сквозь третью дождик льется,
И ловит капли детская рука.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Hãy để cho dòng đầu là bầu trời
Dòng thứ hai – những đám mây đầy nước
Qua dòng thứ ba là mưa đang rơi
Và bàn tay đứa bé bắt giọt nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Hãy để cho dòng đầu là bầu trời