19/10/2021 01:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi buôn, em cũng đi buôn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 17:14

 

Anh đi buôn, em cũng đi buôn
Em ngồi em nghỉ đầu truông một mình
Anh đi ngang nghiêng nón làm thinh
Em kêu em hỏi:
Tâm tình bất biến
Tương kiến nghiêm phong[1]
Em đây không phải lang dâm chạ
Anh đừng đem dạ nghi nan
Bút sa xuống giấy ngay hàng
Em đây không phải trốn làng bỏ ai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Lòng dạ không đổi, gặp nhau nghiêm chỉnh đứng đắn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi buôn, em cũng đi buôn