03/12/2022 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở-giữa-là-tiếng-vỗ

Tác giả: Như Huy - Nguyễn Như Huy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lilia vào 30/03/2011 01:34

 

Anh và chúng không bao giờ hiểu được nhau, anh biết
Và cuộc đấu này không chỉ là cuộc đấu của sự kiên nhẫn, anh biết
Anh biết rồi sẽ tới lúc, trí tuệ sẽ thay thế cho ngôn ngữ
Hình thái sẽ thay thế cho mục đích, anh biết
Nội dung sẽ thay thế, anh biết, cho bề mặt và anh cũng biết
Cuộc thay thế lớn lao nhất chưa xẩy ra, khi đối tượng bị thay thế bởi đối tượng
Rốt cục, anh còn biết, anh và chúng luôn cần nhau, như hai phía của một bàn tay
Ở-giữa-là-tiếng-vỗ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Như Huy » Ở-giữa-là-tiếng-vỗ