02/07/2022 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cười đời

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lavie vào 08/06/2008 09:32

 

Gẫm xem thế thái lắm điều cay
Thấy dở mà sao chẳng thấy hay!
Vai dưới bói gà trong một mặt
Bề trên bắt cá cả hai tay
Trật lưng ông lão quên điều lẽ
Giở túi bà đầm hết vận may
Rối chạy nồi rang thôi cũng chạy
Nào ai có nhũ lại ai bày!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Cười đời