09/04/2020 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quảng Lăng biệt Tiết bát
廣陵別薛八

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 19/10/2016 18:19

 

Nguyên tác

士有不得志,
栖栗吳楚間。
廣陵相遇罷,
彭蠡泛舟還。
檣出江中樹,
波連海上山。
風帆明日遠,
何處更追攀!

Phiên âm

Sĩ hữu bất đắc chí,
Thê thê Ngô Sở[1] gian
Quảng Lăng tương ngộ bãi,
Bành Lãi[2] phiếm chu hoàn.
Tường xuất giang trung thụ,
Ba liên hải thượng sơn.
Phong phàm minh nhật viễn,
Hà xứ tiện truy phan!

Dịch nghĩa

Là kẻ sĩ bất đắc chí,
Dời nhà hoài trong đất Ngô, đất Sở.
Gặp nhau ở Quảng Lăng đã xong,
Nay nhàn nhã theo thuyền về hồ Bành Lãi.
Cột buồm rời bến như một cây cao trong sông,
Sóng vỗ vào mạn thuyền như vỗ vào núi trên sông.
Gió đưa buồm đi xa trong nắng gắt,
Nơi đến thuận tiện tìm nhau biết bao!

Bản dịch (của Bản dịch của Nguyễn Minh)

Là chí sĩ nhưng đang trắc trở
Dọn nhà hoài nay Sở mai Ngô
Quảng Lăng đã vãn chuyện trò
Theo thuyền Bành Lãi về hồ hôm nay
Cột buồm vững như cây trên nước
Thuyền như non trên nước sóng xô
Gió đưa buồm lướt đi xa
Về nơi thật tiện cho ta kiếm tìm.
Quảng Lăng nay là thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Tiết bát là bạn thân của tác giả, không rõ tên, tài cao nhưng bất đắc chí.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999
[1] Đất cũ nước Ngô nay trong tỉnh Giang Tây. Đất cũ nước Sở nay trong tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc.
[2] Tên hồ, nay là hồ Phiên Dương, ở phía bắc tỉnh Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Quảng Lăng biệt Tiết bát