29/11/2020 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thố tư 2
兔罝 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 20:59

 

Nguyên tác

肅肅兔罝、
施于中逵。
赳赳武夫、
公侯好仇。

Phiên âm

Túc túc thố tư,
Dị vu trung quỳ.
Củ củ vũ phu,
Công hầu hảo kỳ (cừu).

Dịch nghĩa

Người đánh lưới thỏ tề chỉnh gọn gàng,
Dời lưới thỏ vào chỗ đường thông chín nẻo.
Dáng vũ phu uy vũ,
Là bạn tốt của bực công hầu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có người lưới thỏ hiên ngang,
Dời vào ngã chín để giăng lưới ra.
Vũ phu dáng điệu tài ba,
Giúp công hầu được hóa ra bạn lành.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
- quỳ: đường thông chín nẻo.
- cừu: đọc kỳ cho hợp vận, đồng âm với chữ cầu là bạn lứa. Khuông Hành dẫn rằng thiên Quan thư cũng viết cừu.
Công hầu hảo cừu: bạn tốt của bực công hầu, như lứa đôi tốt của bực thánh hiền.

Người đánh lưới thỏ rất tài cán, chẳng phải là chỉ để che đỡ như cái thuẫn cái thành mà thôi đâu! Ý khen tặng tài cán của người đánh lưới thỏ không xiết. Chương sau này cũng phỏng theo đấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thố tư 2