22/05/2022 06:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên ngựa
Lóra

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2020 19:37

 

Nguyên tác

Lóra, magyar, lóra! most ütött az óra,
Nem is óra ütött: vészharangot vernek:
Tűz van! ég a házad! a világ fellázadt:
Most kell talpon állni a magyar embernek.

Északról, keletről, délrül, naplementrül
Az egész szomszédság mind ellened zendül;
Akivel megosztád falatodnak felét,
Legelébb is az köt készakarva beléd.

Ezt a szép síkságot, ezt a dús alföldet,
Ménedet, gulyádat irigyelik tőled;
Elhagyják a köves terméketlen rossz tájt,
S a tiéden vágynak tenni ingyen-osztályt.

Mutasd meg azért is, hogy e puszta róna
Halálthozó lakhely másunnan-valóra;
Vize, levegője van neki vesztére:
Szívfájást kap tőle s mind elfoly a vére.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Lên ngựa đi người Hung, thời khắc đã điểm rồi
Trống báo nguy rền vang, còn chần chừ gì nữa
Cháy! Cháy nhà anh, nổi loạn khắp nơi
Phải đứng dậy thôi, người Hung ta hỡi!

Từ bắc, đông, nam, từ nơi hoàng hôn xuống
Toàn bộ láng giềng đều chống lại anh
Với người nào anh chia đôi miếng bánh
Đấy chính người muốn đoàn kết chân tình

Đẹp đồng bằng này, bình nguyên kia trù phú
Nào ngựa, bò, bao thứ họ tị ghen
Họ từ bỏ núi đồi, cỗi cằn đất đá
Ruộng đồng anh họ hướng tới, khát thèm

Anh chỉ rõ nơi này đất chết
Cho kẻ ngoài muốn xâm chiếm của ta
Nước, cỏ tươi cùng bao vây tiêu diệt
Máu các ngươi sẽ chảy, quyết không tha!
1848
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Lên ngựa