24/05/2024 16:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bình minh thêm vẻ dịu dàng...”
“The morns are meeker than they were...”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2013 14:17

 

Nguyên tác

The morns are meeker than they were,
The nuts are getting brown;
The berry’s cheek is plumper,
The rose is out of town.

The maple wears a gayer scarf,
The field a scarlet gown.
Lest I should be old-fashioned,
I’ll put a trinket on.

Bản dịch của Ngô Tằng Giao

Bình minh thêm vẻ dịu dàng
Hồ đào khoe sắc rỡ ràng áo nâu
Chùm dâu núng nính má bầu
Hồng hoa vắng bóng còn đâu vườn ngoài

Hàng phong choàng mảnh khăn vui
Cánh đồng khoác áo đỏ tươi pha vàng
Sợ lỗi thời lúc mùa sang
Em đeo lên chút nữ trang đón chào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Bình minh thêm vẻ dịu dàng...”