03/02/2023 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái khiên và gươm của Ngài

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/12/2016 11:07

 

Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi muôn thuở!
Ngài hiện hữu, hằng hữu và Ngài là vị Chúa lãnh đạo vô song
Cái khiên và gươm Ngài sáng chói che chở tôi từng ngõ ngách cuộc đời
Kẻ thù tôi chưa bao giờ muốn tôi tồn tại trên đời
Đấy là Satan, là những ai muốn trù dập điều chân lí của Ngài
Nếu tôi có công, chính, liêm và minh nữa
Ngài ắt sẽ ở cùng tôi
Vì Ngài thực sự ghét sự dối gian và lưu manh tột độ
Chưa ai có thể giống như Ngài là quan án công bình trên cả hoàn vũ, xét cả các vua và các chúa
Satan đang thử tôi, nhào nặn sự hiểu biết tôi về Ngài
Xin Ngài dọn đường cho tôi qua bao nghịch cảnh gian truân
Hồi sau rốt không dễ dàng gì đi được!
Ngài luôn chuẩn bị một giải pháp cho hoàn cảnh của tôi
Mưa thuận thì mùa xuân
Mưa thuận thì mùa hạ
Mưa thuận thì mùa thu
Tôi cũng cần mưa thuận thì mùa đông nữa
Nếu tôi xin tất cả các phước lành thì ai sẽ nhận phần yếu thế?
Nên Ngài cứ cho và cứ không cho theo ý Ngài vĩnh cửu
Tôi giỏi mồm cầu xin đa đoan nghĩa là tôi còn yếu
Xin tha tội cho tôi những tham muốn chả ra gì!
Phải chăng lòng tham của tôi là hố sâu đang chực chờ tôi đi đến?
Ngài cản ngăn tôi, tôi phát cáu giận hờn
Chao ôi, Thượng Đế ơi, tôi cần tỉnh thức với chính mình!
Và bất kì ai là tôi con của Chúa cũng phải tỉnh cùng lời Ngài đã dạy khuyên.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cái khiên và gươm của Ngài