28/01/2022 08:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giản công bộ thiêm sự Trần kỳ 1
柬工部詹事陳其一

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 07:52

 

Nguyên tác

青山外有不歸人,
山北山南盡白雲。
七月又逢秋到眼,
天涯空帶老隨身。
百年古壘煙霞合,
一帶寒沙草樹分。
倚遍欗干無與語,
幾回驚坐憶陳遵。

Phiên âm

Thanh sơn ngoại hữu bất quy nhân[1],
Sơn bắc sơn nam tẫn bạch vân.
Thất nguyệt hựu phùng thu đáo nhãn,
Thiên nhai không đới lão tuỳ thân.
Bách niên cổ luỹ[2] yên hà hợp,
Nhất đới hàn sa thảo thụ phân.
Ỷ biến lan can vô dữ ngữ,
Kỷ hồi kinh toạ[3] ức Trần Tuân[4].

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non xanh ngoài ấy biết về đâu
Núi bắc non nam trắng sắc mây
Tháng bảy tiết thu vèo trước mắt
Góc trời tuổi lão nhuộm trên đầu
Trăm năm cô luỹ ùn mây khói
Một dãi hàn sa biếc cỏ lau
Hiên vắng nhà ai trò chuyện nhỉ
Trần Tuân cứ ngỡ đã qua lâu
[1] Tự nói mình.
[2] Bài này làm lúc ở Quảng Bình cho nên mới nói đến "bách niên cổ luỹ", chỉ Luỹ Thầy, bức thành ở Quảng Bình, nơi xảy ra những trận đánh nhau kịch liệt giữa họ Trịnh và họ Nguyễn, cũng như giữa quân Gia Long và quân Tây Sơn.
[3] Do tích Trần Tuân tự Mạnh Công người Hán to lớn vạm vỡ, tính mến khách thường tháo chốt xe cuả khách ném xuống giếng để lưu khách lại. Ông đi dến đâu ai cũng trọng vọng. Có người trùng tên cũng xưng là Trần Mạnh công mỗi khi đến nhà ai, mọi người đều kinh động nhưng khi vào thì biết là không phải, do đó người ta đặt cho cái tên là “Kinh toạ”. Câu này ý Nguyễn Du muốn nói là người mình nhớ trùng tên với Trần Tuân.
[4] Theo câu cuối cùng thì ông thiêm sự họ Trần này có lẽ là Trần Văn Tuân, làm tham tri bộ lại dưới triều Gia Long đồng thời với Nguyễn Du.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Giản công bộ thiêm sự Trần kỳ 1