24/03/2023 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân buồn

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 07:15

 

Trời xuân mưa lạnh cảnh xuân buồn,
Lọt bức mành thưa ngọn gió luồn.
Kim chỉ khôn thêu lòng chín khúc,
Cảm đời hiu quạnh giọt sầu tuôn...
1924

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Xuân buồn