09/12/2022 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng đời

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 04:14

 

Đường lên thị xã quê tôi
Vẫn trong im lặng lòng người chưa an
Vẫn còn đầy rẫy tham quan
Vẫn còn những kẻ nhúng chàm trắng trong!

Luật nầy luật nọ thuộc lòng
Thẳng ngay chịu trận, người dân thiệt thòi
Ngàn xưa nhân nghĩa gương soi
Làm người mang nặng tiếng đời mỉa mai!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Tiếng đời