01/07/2022 14:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuyền gỗ và khách bộ hành
나룻배와 행인

Tác giả: Han Yong-un - 한용운

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 05/12/2011 04:23

 

Nguyên tác

나는 나룻배
당신은 행인

당신은 흙발로 나를 짓밟습니다.
나는 당신을 안고 물을 건너갑니다.
나는 당신을 안으면 깊으나 옅으나 급한 여울이나 건너갑니다.

만일 당신이 아니 오시면 나는 바람을 쐬고 눈비를 맞으며 밤에서 낮까지
당신을 기다리고 있습니다.
당신은 물만 건너면 나를 돌아 보지도 않고 가십니다 그려
그러나 당신이 언제든지 오실 줄만은 알아요.
나는 당신을 기다리면서 날마다 날마다 낡아 갑니다.

나는 나룻배
당신은 행인

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Anh là thuyền gỗ
Em khách bộ hành

Em bước lên anh bằng đôi chân bùn đất
Anh sẽ ôm em, ôm chặt để qua sông
Anh đã ôm em vào lòng thì dù nước nông sâu, khúc khuỷu
Anh vẫn vượt qua chẳng chút nề hà

Nếu em không đến cùng anh
Anh chẳng quản gió sương, mặc cho mưa tuyết
Mà chờ em sáng sớm đến đêm khuya
Nếu em chỉ hững hờ qua sông
Không ngó ngàng gì đến anh cũng được
Nhưng anh biết thế nào em cũng đến
Anh chờ em, ngày mỗi ngày anh vẫn chờ em
Mặc tuổi tác, dẫu già nua theo ngày tháng

Anh là thuyền gỗ
Em khách bộ hành
Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Han Yong-un » Thuyền gỗ và khách bộ hành