25/03/2023 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cù dục
詠鴝鵒

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:35

 

Nguyên tác

寒皋矜早慧,
棲扥在朱欄。
只為能人語,
翻教損舌端。
坡前牛背樂,
枝上鵲巢安。
僕僕風塵裡,
寧知野鶴寬。

Phiên âm

Hàn cao căng tảo tuệ,
Thê thác tại chu lan.
Chỉ vị năng nhân ngữ,
Phiên giao tổn thiệt đoan.
Pha tiền ngưu bối lạc,
Chi thượng thước sào an!
Bộc bộc phong trần lý,
Ninh tri dã hạc khoan.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Sáo kia những hợm sớm khôn,
Gửi thân vào chốn lồng son cửa đời.
Vì chân bập bẹ tiếng người,
Cho nên đầu lưỡi mi thời còn đâu!
Nào khi bãi vắng lưng trâu,
Nào khi tổ thước cành cây yên lành.
Phong trần sống kiếp loanh quanh,
Đời chim hạc nội thênh thênh, mong gì!
Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn học, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Vịnh cù dục