04/10/2023 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỷ trúng thanh tiền tuyển
喜中青錢選

Tác giả: Uông Thù - 汪洙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 05/02/2022 00:09

 

Nguyên tác

喜中青錢選,
才高壓俊英。
螢窗新脱跡,
雁塔早題名。

Phiên âm

Hỷ trúng thanh tiền tuyển[1],
Tài cao áp tuấn anh.
Huỳnh song[2] tân thoát tích,
Nhạn tháp[3] tảo đề danh.

Dịch nghĩa

Mừng được chọn là đồng tiền xanh,
Tài cao che mờ các anh hùng hào kiệt khác.
Mới bước ra khỏi nơi cửa sổ đèn đom đóm,
Đã sớm được ghi tên trên tháp Nhạn.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mừng trúng chọn tiền xanh,
Tài cao khuất tuấn anh.
Mới từ nơi đọc sách,
Tháp Nhạn sớm đề danh.
[1] Thời xưa dùng tiền bằng đồng, tục cho rằng những đồng xanh là may mắn và quý. Ở đây ví chọn tiến sĩ như chọn những đồng tiền xanh.
[2] Chỉ việc chăm chỉ đọc sách. Tích Xa Dận 車胤 đời Tấn nhà nghèo không có tiền mua đèn dầu, bắt đom đóm cho vào vỏ trứng làm đèn đọc sách.
[3] Tức Đại Nhạn tháp 大雁塔, nay ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Thời Đường, sau mỗi kỳ thi, những người đỗ tiến sĩ được vinh danh ở đây. Về sau nói ghi tên trên tháp Nhạn là chỉ người thi đỗ tiến sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Thù » Hỷ trúng thanh tiền tuyển