10/08/2020 15:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Vân đạo trung
白雲道中

Tác giả: Trịnh Giải - 鄭獬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 16:02

 

Nguyên tác

翠璧連環三百里,
行人不奈愛山河。
莫辭下馬尋雲徑,
前到淮西塵已多。

Phiên âm

Thuý bích liên hoàn tam bách lý,
Hành nhân bất nại ái sơn hà.
Mạc từ hạ mã tầm vân kính,
Tiền đáo Hoài Tây trần dĩ đa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi xanh liên tiếp ba trăm dặm
Người đi không ngại, thích non sông
Tìm kiếm đường mây ta xuống ngựa
Chưa đến Hoài Tây đầy bụi hồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Giải » Bạch Vân đạo trung