10/06/2023 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đám chết nghèo

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 17:57

 

Chiều tối đôi khi đám chết nghèo
Tiếng hờ thê thảm não nùng theo
Bọn người khiêng gánh trên đường cái
Ngọn nến quan tài gió lắt leo
1944

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Đám chết nghèo