09/08/2020 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam sơn hữu đài 2
南山有臺 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 16:49

 

Nguyên tác

南山有桑,
北山有楊。
樂隻君子,
邦家之光。
樂隻君子,
萬壽無疆。

Phiên âm

Nam sơn hữu tang,
Bắc sơn hữu dương.
Lạc chỉ quân tử,
Bang gia chi quang.
Lạc chỉ quân tử,
Vạn thọ vô cương.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi Nam thì có cây dâu
Cây dương núi Bắc lên cao rườm rà
Vui thay tân khách hào hoa
Đó là ánh sáng nước nhà vẻ vang
Vui thay tân khách hiên ngang
Sống lâu muôn tuổi cữu tràng vô biên
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nam sơn hữu đài 2