10/02/2023 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gươm xuân phép thuật

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 15:24

 

Lưỡi ấy là gươm xuân phép thuật
Thò ra khát cháy trút tình thương
Rồi khi bão lửa trong hư ảo
Đến cướp em đi để đoạn trường.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Gươm xuân phép thuật