25/10/2021 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ toạ hoài Cố Ích Khanh án sát
夜坐懷顧益卿按察

Tác giả: Thẩm Minh Thần - 沈明臣

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 09:01

 

Nguyên tác

高雲南去夜郎低,
萬里秋風過五溪。
玉笛不吹江水綠,
美人猶在月明西。

Phiên âm

Cao vân nam khứ Dạ Lang đê,
Vạn lý thu phong quá Ngũ Khê.
Ngọc địch bất xuy giang thuỷ lục,
Mỹ nhân do tại nguyệt minh tê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây xuôi nam đáp Dạ Lang,
Gió thu vạn dặm thổi tràn Ngũ Khê.
Sông xanh ngọc địch chẳng nghe,
Mỹ nhân còn ở trời tây trăng rằm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Minh Thần » Dạ toạ hoài Cố Ích Khanh án sát