21/03/2023 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Hải Vân quan
詠海雲關

Tác giả: Vũ Duy Thanh - 武維清

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/09/2007 15:49

 

Nguyên tác

雲起高臺日未沉,
淡煙疏磬散空林。
三春月照千山路,
六幕天空萬里心。
紫簡上添黃紙按,
玉書應念素塵侵。
一名所繫無窮事,
日暮聊為梁甫吟。

Phiên âm

Vân khởi cao đài nhật vị trầm,
Đạm yên sơ khánh tản không lâm.
Tam xuân nguyệt chiếu thiên sơn lộ,
Lục mạc thiên không vạn lý tâm.
Tử giản thượng thiêm hoàng chỉ án,
Ngọc thư ứng niệm tố trần xâm.
Nhất danh sở hệ vô cùng sự,
Nhật mộ liêu vi "Lương phủ ngâm".

Bản dịch của Vũ Duy Thanh

Mây phủ đài cao bóng ác tà
Khánh đâu rừng vắng vẳng nghe qua
Ba xuân trăng tỏ nghìn non quạnh
Sáu cõi trời cao vạn dặm xa
Ân nặng bao phen tờ dụ xuống
Tình riêng những ngại bụi đời nhơ
Cái danh ràng buộc thêm nhiều chuyện
Khúc cũ ngâm tràn luống ngẩn ngơ
Đây là dạng thơ trích cú. Câu 1 của Hứa Hồn, câu 2 của Lưu Sương, câu 3 của Ôn Đình Quân, câu 4 của Hồ Túc, câu 5 của Ngô Dung, câu 6 của Lý Quần Ngọc, câu 7 của Tiết Phùng, câu 8 của Đỗ Phủ.
(Bản dịch thơ của chính tác giả)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Duy Thanh » Vịnh Hải Vân quan