28/05/2022 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nứt toác rồi, không thể chuyển lay
Hasadnak rendületlenűl

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2020 18:43

 

Nguyên tác

Hasadnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar!
Bölcsődtül kezdve sírodig
Ezt ápold, ezt takard.
A nagy világon ekivűl
Nincs más, amit mivelj:
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt enned, innod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt,
Ez a föld másra sem való,
Csak hogy eltékozold.
Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Bátorság volna ezt a hont
Neked fenntartani.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
Szabad száj! itt csikorgatod
Véres fogaidat.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Nứt toác rồi “không thể chuyển lay”
Hãy trung thành người Hung ơi có biết
Từ nằm nôi đến nghĩa địa vĩnh hằng
Đất này chăm lo, đất này che chở hết
Ngoài đất này, trên thế giới lớn to
Còn việc gì anh đáng làm hơn cả
Tay số phận độ trì hay xỉ vả
Anh ăn ở đây, uống cũng ở đây thôi

Bao nhiêu lần đất này máu đổ
Máu cha ông nhuộm đỏ tươi hồng
Đất này chẳng nhường ai được nhé
Anh đừng phung phí của cha ông
Bảo vệ Tổ quốc chính nơi đây nghĩa vụ
Những đội quân anh hùng lớp lớp xung phong
Đến lượt anh, dũng cảm lên vệ quốc
Giữ giang sơn gấm vóc linh thiêng

Tự do ơi hãy giơ cao hơn nữa
Những lá cờ nhuốm máu cha ông
Miệng tự do tại đây anh nghiến chặt
Thấm máu rồi hàm răng quyết kiên trung!
1880
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Nứt toác rồi, không thể chuyển lay