25/07/2024 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bản thánh ca của cuộc đời
A psalm of life

Tác giả: Henry Wadsworth Longfellow

Nước: Mỹ
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 27/10/2007 03:47

 

Nguyên tác

Tell me not, in mournful numbers,
Life is but an empty dream! —
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.

Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal;
Dust thou art, to dust returnest,
Was not spoken of the soul.

Not enjoyment, and not sorrow,
Is our destined end or way;
But to act, that each to-morrow
Find us farther than to-day.

Art is long, and Time is fleeting,
And our hearts, though stout and brave,
Still, like muffled drums, are beating
Funeral marches to the grave.

In the world’s broad field of battle,
In the bivouac of Life,
Be not like dumb, driven cattle!
Be a hero in the strife!

Trust no Future, howe’er pleasant!
Let the dead Past bury its dead!
Act,— act in the living Present!
Heart within, and God o’erhead!

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time;

Footprints, that perhaps another,
Sailing o’er life’s solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again.

Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving, still pursuing,
Learn to labor and to wait.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Đừng nói với tôi, bằng những lời buồn phiền
Rằng đời chỉ là giấc mộng trống rỗng!
Bởi linh hồn ngủ yên là linh hồn chết,
Và mọi thứ chẳng như ta hằng trông

Cuộc đời có thực! Cuộc đời nghiêm túc!
Và nấm mồ không phải mục đích
Từ cát bụi ta đến, với cát bụi ta về.
Nhưng linh hồn chúng ta không thế.

Không phải niềm vui, không phải nỗi buồn
Trong cuộc sống, chúng không là mục đích
Mà là hành động, là mỗi ngày mai
Chúng ta sẽ đi xa hơn ngày hôm nay.

Nghệ Thuật lâu dài còn Thời Gian ngắn ngủi
Và trái tim chúng ta, dù kiên cường rắn rỏi
Vẫn như những chiếc trống nghẹt giọng,
Đập những điệu tang tới nấm mồ chôn.

Trong bãi chiến trường của thế giới
Trong doanh trại của cuộc đời
Đừng như những gia súc bị người chăn dắt!
Hãy trở thành anh hùng trong cố gắng!

Đừng tin tưởng Tương Lai, dù nó hứa hẹn đẹp tươi!
Hãy mặc những xác chết cho Quá Khứ chôn vùi
Hãy hành động- hành động trong Hiện Tại!
Với trái tim ở trong và Thượng Đế bên trên.

Cuộc đời những vĩ nhân vẫn luôn nhắc nhở
Chúng ta có thể khiến đời mình đẹp đẽ
Và để lại, sau khi đã lìa đời
Những dấu chân trên thời gian cát bụi.

Khi băng qua những biển cả của cuộc đời
Ai đó đắm tàu và bị bỏ rơi
Nếu thấy trên cát những dấu chân người
Sẽ vững tin và lấy lại niềm can đảm

Chúng ta hãy đứng dậy và hành động
Với trái tim hướng đến mỗi số phận;
Không ngừng phấn đấu, không ngừng cố gắng
Học cách lao động và học cách đợi chờ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Henry Wadsworth Longfellow » Bản thánh ca của cuộc đời