11/12/2022 05:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày sau...

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 05/09/2009 23:57

 

Biết mai này còn không?
Mình với ta một thuở
Vòng trời bao cách trở
Đời muôn nỗi bể dâu!

Biết mai này ra sao
Mình với ta vời vợi
Ai biết ai có đợi
Trùng khơi một bóng về?

Còn bao nhiêu đam mê
Sẽ dài theo ngày tháng
Mình với ta hữu hạn
Biết rồi được bao lâu?

Câu hát cũ ru nhau
Thắm thiết bao mùa nữa?
Hạ bên mình rực rỡ
Còn ta thu mới vừa...
(04/9/2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Ngày sau...