19/01/2022 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu ắng lặng

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2013 21:46

 

Mùa thu ắng lặng như không tiếng
Chỉ với hành trang của sắc màu
Bước đi áo tím nơi vườn ấy
Gót động mơ hồ đến tận đâu
Nguồn: Bóng núi (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Mùa thu ắng lặng