05/10/2022 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh tiến sĩ giấy bài 2

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 08:50

 

Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.
Cũng gọi ông nghè có kém ai.
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng[1],
Nét son điểm rõ mặt văn khôi[2].
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?
Cái giá khoa danh ấy mới hời[3]!
Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
Nghĩ rằng đồ thật, hoá đồ chơi!
Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381). Tiêu đề trong Nam âm thảo chép là Ông nghè tháng tám.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984
3. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
[1] Bảng đề tên từ học vị tiến sĩ trở lên. Trái với ất bảng là bảng đề tên học vị phó bảng.
[2] Đầu làng văn. ở đây chỉ người có đỗ đạt cao.
[3] Giá rẻ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Vịnh tiến sĩ giấy bài 2