29/05/2024 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn Bắc tự
鎮北寺

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 03:47

 

Nguyên tác

莊臨誰是景中人,
細細清風扇扇薰。
水月波籠蓮插茁,
香煙寶憩露連雲。
洗空塵慮花含態,
喚醒迷途草亦春。
到景令人回首望,
東南拂袖鴈成群。

Phiên âm

Trang lâm thuỳ thị cảnh trung nhân,
Tế tế thanh phong phiến phiến huân.
Thuỷ nguyệt ba lung liên tháp truất,
Hương yên bảo khế lộ liên vân.
Tẩy không trần lự hoa hàm thái,
Hoán tỉnh mê đồ thảo diệc xuân.
Đáo cảnh linh nhân hồi thủ vọng,
Đông nam phất tụ nhạn thành quần.

Dịch nghĩa

Trang trọng tới nơi, ai là người trong cảnh,
Nhè nhẹ gió mát quạt từng làn hơi thơm.
Trăng nước sóng vờn sen chen nụ,
Khói hương tàn bám móc liền mây.
Tẩy sạch trần tục phiền não, hoa e ấp,
Đường mê gọi tỉnh, cỏ cây phô sắc xuân.
Gặp cảnh khuyên người quay đầu ngắm,
Hướng đông nam phất áo vẫy nhạn bay thành đàn.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ai người đến đó, khách đài trang,
Nhẹ lướt êm êm cơn gió Nam.
Trăng nước sóng lồng sen nõn cánh,
Khói hương tàn báu hạc bay ngàn.
Rửa niềm trần tục hoa hàm tiếu,
Gợi tỉnh niềm mơ cỏ thấm xuân.
Đến cảnh quay đầu người muốn hỏi,
Đông nam tay vẫy nhạn tung đàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Trấn Bắc tự