30/03/2023 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đây là bài hát của tôi
This is my song

Tác giả: Charlie Chaplin - Charles Spencer Chaplin

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/11/2022 10:35

 

Nguyên tác

Why is my heart so light?
Why are the stars so bright?
Why is the sky so blue
Since the hour I met you?

Flowers are smiling bright
Smiling for our delight
Smiling so tenderly
For all the world, you and me

I know why the world is smiling
Smiling so tenderly
It hears the same old story
Through all eternity

Love, this is my song
Here is a song, a serenade to you
The world cannot be wrong
If in this world there is you

I care not what the world may say
Without your love there is no day
So, love, this is my song
Here is a song, a serenade to you

I care not what the world may say
Without your love there is no day
So, love, this is my song
Here is a song, a serenade to you

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lòng tôi sao quá nhẹ nhàng.
Còn tinh tú sao huy hoàng thế kia?
Sao trời xanh ngắt vậy kìa
Kể từ thời khắc tôi về gặp em?

Hoa tươi cười rạng rỡ lên
Mỉm cười vì chúng mình hên vô vàn
Nụ cười thật quá dịu dàng
Cho toàn thế giới, cả nàng và tôi

Biết vì sao thế gian cười
Nụ cười thắm thiết vợi vời đẩy đưa
Như nghe lại chuyện cũ xưa
Qua muôn đời kiếp mà chưa hết lời

Tình yêu, bài hát của tôi
Đây là bài hát, hoà lời với em
Trần gian không thể sai thêm
Nếu trên thế giới có em như vầy

Mặc cho thế giới nói gì
Tình em chẳng có ngày thì vắng thôi
Tình yêu, bài hát của tôi
Đây là bài hát, hoà lời cùng em

Dù trần gian nói chi thêm
Tình em chẳng có vắng im cả ngày
Tình yêu, bài hát tôi đây
Đây là bài hát, hoạ bài cho em

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charlie Chaplin » Đây là bài hát của tôi