03/08/2020 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố ai quăng đá qua sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 17:29

 

Đố ai quăng đá qua sông,
Quăng đá, đá nổi, quăng bông, bông chìm?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố ai quăng đá qua sông