18/05/2021 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con bổ củi

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 18:10

 

Lấy đầu mình làm búa
Bổ suốt đời chưa thôi
Vũ trụ này thân gỗ
Bổ củi ơi trán người
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Con bổ củi