07/08/2020 17:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngồi chơi với cỏ

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/04/2019 22:07

 

Mới lập xuân mà đã cuối đông
Vừa buông tiếng khóc đã tang bồng
Vừa hôn đã lạnh run màu máu
Một kiếp đòng đưa với sắc không

Mặc kệ. Đã là tro với bụi
Ta về vui với cỏ cây thôi
Gió thành sông biển, mây thành núi
Thì tiếc chi nhau một tiếng cười?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Ngồi chơi với cỏ