08/07/2022 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương xuân
傷春

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 18:24

 

Nguyên tác

準擬今春樂事濃,
依然枉卻一東風。
年年不帶看花眼,
不是愁中即病中。

Phiên âm

Chuẩn tự kim xuân lạc sự nùng
Y nhiên uổng khước nhất đông phong
Niên niên bất đái khan hoa nhãn
Bất thị sầu trung tức bệnh trung.

Bản dịch của Hải Đà

Thư thái xuân về lắm sự mong
Gió đông hây hẩy ấm xuân nồng
Tháng năm hờ hững nhìn hoa nở
Bệnh sẵn sầu dâng cảm xót lòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Thương xuân