26/05/2024 13:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước ngôi mộ đơn côi
쓸쓸한 뫼 앞에

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2011 07:26

 

Nguyên tác

쓸쓸한 뫼 앞에 후젓이 앉으면
마음은 갈앉은 양금줄같이
무덤의 잔디에 얼굴을 부비면
넋이는 향맑은 구슬 손같이
산골로 가노라 산골로 가노라
무덤이 그리워 산골로 가노라

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Ngồi yên trước mộ cô đơn
Tâm hồn như một cây đàn chùng dây
Gục đầu, úp mặt cỏ dày
Lòng trong như ngọc sáng ngời thảo thơm
Hãy lên núi, tiếng ai dồn
Đến ngôi mộ ấy, mỏi mòn nhớ nhung

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Trước ngôi mộ đơn côi