09/08/2022 12:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió
The wind

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/09/2021 17:59

 

Nguyên tác

A wind is blowing over my soul,
I hear it cry the whole night thro’ -
Is there no peace for me on earth
Except with you?
Alas, the wind has made me wise,
Over my naked soul it blew, -
There is no peace for me on earth
Even with you.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Một cơn gió thổi qua hồn em,
Em nghe gió khóc kể trọn đêm-
Có đâu an bình trên trái đất
Ngoại trừ ở với anh của em?
Ôi, gió đã làm em khôn ngoan,
Thổi bay đi hết tấm lòng trần, -
Không có bình an trên trái đất
Điều này ngay cả đối với anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Gió