29/09/2021 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ly hữu thi kỳ 2
離友詩其二

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2014 20:39

 

Nguyên tác

涼風肅兮白露滋,
木感氣兮條葉辭。
臨淥水兮登崇基,
折秋華兮採靈芝,
尋永歸兮贈所思。
感離隔兮會無期,
伊鬱悒兮情不怡。

Phiên âm

Lương phong túc hề bạch lộ tư,
Mộc cảm khí hề điều diệp từ.
Lâm lục thuỷ hề đăng sùng cơ,
Chiết thu hoa hề thái linh chi.
Tầm[1] vĩnh quy hề tặng sở tư[2].
Cảm ly cách hề hội vô kỳ,
Y uất ấp hề tình bất di.

Dịch nghĩa

Gió thu lạnh thổi gấp, sương trắng sinh,
Cây cảm hơi lạnh, lá lìa cành.
Tới nơi dòng nước trong, lên ngọn núi cao,
Tìm hoa thu, hái cỏ linh chi,
Sắp phải xa nhau mãi, mang tặng người ta mong nhớ.
Cảm nỗi xa cách không hẹn ngày gặp lại,
Lòng u uất không vui được.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gió thổi lạnh chừ sương trắng sinh,
Cây đẫm hơi chừ lá rời cành.
Lên núi cao chừ dòng nước quanh,
Ngắt hoa thu chừ hái cỏ linh,
Sắp chia tay chừ tặng người mong.
Cảm xa cách chừ khó tương phùng,
Lòng u uất chừ chẳng lên tình.
[1] Kkhông bao lâu, sắp sửa.
[2] Người mong nhớ, ở đây chỉ Hạ Hầu Uy. Khuất Nguyên 屈原 trong bài "Sơn quỷ" 山鬼 có câu: "Chiết phương hinh hề di sở tư" 折芳馨兮遺所思 (Hái hương thơm tặng người ta mong nhớ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Ly hữu thi kỳ 2