10/12/2022 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Kính Ái tự lâu
題敬愛寺樓

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 21:37

 

Nguyên tác

暮景千山雪,
春寒百尺樓。
獨登還獨下,
誰會我悠悠?

Phiên âm

Mộ cảnh thiên sơn tuyết,
Xuân hàn bách xích lâu.
Độc đăng hoàn độc há,
Thuỳ hội ngã du du?

Dịch nghĩa

Cảnh tuyết buổi chiều trên nghìn núi liên tiếp
Trong cái lạnh của mùa xuân tìm đến lầu cao một trăm thước
Một mình mình trèo lên, rồi lại một mình mình từng bước xuống
Ai là người hiểu được tâm trạng u buồn của ta lúc này đây?

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Nghìn núi chiều tuyết phủ
Xuân lạnh trăm thước lầu
Riêng lên lại riêng xuống
Ai biết lòng ta đau
Chùa Kính Ái nay ở phường Hoài Nhân, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Bài này viết trong khoảng thời gian tác giả làm giám sát ngự sử tại Lạc Dương, lúc đó còn gọi là Đông Đô.
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Đề Kính Ái tự lâu