07/02/2023 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư đồ cố cư
司徒故居

Tác giả: Nguyễn Tử Thành - 阮子成

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2008 22:59

 

Nguyên tác

廊廟懮方切,
煙霞疾未蘇。
雍容堯顧托,
啟沃舜謀謨。
醫國甘心病,
肥民料自癭。
九重方待用,
只不置司徒。

Phiên âm

Lang miếu ưu phương thiết,
Yên hà tật vị tô.
Ung dung Nghiêu cố thác,
Khải ốc Thuấn mưu mô.
Y quốc cam tâm bệnh,
Phì dân liệu tự cồ.
Cửu trùng phương đãi dụng,
Chỉ bất trí tư đồ.

Dịch nghĩa

Lòng lo triều đình đang khẩn thiết,
Thú yên hà vẫn chửa nguôi.
Ung dung, ấy chỗ trông cậy của vua Nghiêu,
Cởi mở, kìa nguồn mưu kế của vua Thuấn.
Chạy chữa cho cả nước, riêng cam tâm bệnh,
Làm cho dân béo tốt, biết mình sẽ gầy.
Nhà vua đang chờ đợi dùng,
Chức tư đồ còn bỏ trống.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dốc lòng lo việc triều đình
Thú yên hà vẫn mặn tình chưa nguôi
Ung dung ấy chính ý Nghiêu
Mở lòng đạo Thuấn vua tôi kết đoàn
Lo toan việc nước bệnh cam
Nuôi dân béo tốt kệ mình gầy đi
Vua đang chờ đợi người tài
Ngôi Tư đồ vẫn chưa ai xứng ngồi
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tử Thành » Tư đồ cố cư