24/10/2020 14:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thúc Sinh tặng biệt Thuý Kiều
束生贈別翠翹

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2020 11:27

 

Nguyên tác

含情傷別遠,
樽酒暫留連。
故國今將返,
他鄉日漸偏。
帆張河上路,
馬闖渡頭煙。
兩地思千里,
深愁望眼穿。

Phiên âm

Hàm tình thương biệt viễn,
Tôn tửu tạm lưu liên.
Cố quốc kim tương phản,
Tha hương nhật tiệm thiên.
Phàm trương hà thượng lộ,
Mã sấm độ đầu yên.
Lưỡng địa tư thiên lý,
Thâm sầu vọng nhãn xuyên.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Biệt ly chất chứa sầu tình
Đầy vơi rượu tiễn lung linh chén ngà
Quê người ngày tháng dần qua
Nước xưa giờ đã cách xa mịt mùng
Sông dài thẳng cánh buồm dong
Ngoài kia đầu bến ngựa hồng chàng đi
Nhớ nhung ngàn dặm sơn khê
Đăm đăm mắt ngóng mà tê tái sầu
Bài thơ này nằm ở hồi 13 của Kim Vân Kiều truyện, đoạn Thúc Sinh chuẩn bị lên đường về thăm Hoạn Thư, làm thơ tặng Thuý Kiều tiễn biệt và hẹn ngày trở lại. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới đoạn này ở các câu 1515-1518: “Thương nhau xin nhớ lời nhau, Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy! Chén đưa nhớ bữa hôm nay, Chén mừng xin đợi ngày này năm sau”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Thúc Sinh tặng biệt Thuý Kiều