16/04/2021 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sấm thi
讖詩

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý-Trần
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2008 01:05

 

Nguyên tác

杜釋弒丁丁,
黎家出聖明。
競頭多橫死,
道路絕人行。

Phiên âm

Đỗ Thích thí Đinh Đinh,
Lê gia xuất thánh minh.
Cạnh đầu đa hoành tử,
Đạo lộ tuyệt nhân hành.

Dịch nghĩa

Đỗ Thích giết hai vua nhà Đinh,
Nhà Lê xuất hiện bậc thánh minh.
Trong cuộc cạnh tranh nhiều tôi tớ bị chết,
Đường sá vắng bặt người đi lại.

Bản dịch của Trần Quốc Vượng

Đỗ Thích giết Đinh Đinh,
Nhà Lê hiện thánh minh.
Cạnh tranh, nhiều kẻ chết,
Đường sá, người vắng tanh.
Đại Việt sử ký toàn thư còn chép thêm 4 câu ở sau:
十二稱大王,
十惡無一善。
十八子登仙,
計都二十天。

Thập nhị xưng đại vương,
Thập ác vô nhất thiện.
Thập bát tử đăng tiên,
Kế đô nhị thập thiên.

(Mười hai phe phái xưng đại vương,
Bọn chúng mười phần ác không một phần thiện.
Vua nhà Lý băng hà (“thập bát tử” là chữ Lý),
Sao chổi xuất hiện hai chục ngày liền.)

Nguyễn Lợi dịch thơ:
Mười hai ông hùng cứ,
Hung dữ chẳng ai lành.
Nhà Lý về tiên giới,
Sao chổi chạy vòng quanh.
Bốn câu này về ý nghĩa không ăn nhập với bài ở trên. Bốn câu trên ghi lại sự việc xảy ra cuối Đinh đầu Lê còn đoạn sau vừa nói về chuyện Thập nhị sứ quân, vừa nói đến nhà Lý, có thể do người đời sau làm thêm ít nhất là vào cuối đời Lý.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977
Nguồn: Việt sử lược, NXB Thuận Hoá, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sấm thi