28/02/2021 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió chiều thổi héo ngọn dừa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2016 17:00

 

Gió chiều thổi héo ngọn dừa,
Dứt tình tại bạn em chưa tiếng gì.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió chiều thổi héo ngọn dừa