23/09/2020 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái giường mà biết nói năng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 22:00

 

Cái giường mà biết nói năng,
Thằng cha hàng xóm hàm răng chẳng còn.
Cái giường mà biết đánh đòn,
Thằng cha hàng xóm chẳng còn cái răng.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái giường mà biết nói năng